Groene gevels, stedelijke stress. Elk beetje groen in een wereld van baksteen, glas en beton is welkom.

Groene gevels zie je steeds vaker.  Vanwege de positieve effecten stimuleert de overheid de toepassing van groen, vooral in stedelijk gebied. Tijd voor subsidie voor groene gevels.

De grootste groene gevel van Europa komt aan de parkeergarage Westblaak te Rotterdam.

We weten sinds enkele jaren dat groene gevels een zeer positief effect hebben op onze leefomgeving.

Wat is de belevingswaarde en of de milieuwaarde van groene gevels en groene daken.
 

Parkeergarage krijgt groene gevel

Aan de parkeergarage Westblaak te Rotterdam komt de grootste groene gevel van Europa. Langs de verschillende zijvlakken en op de bovenste parkeerlaag wordt in totaal 5000m2 groen aangelegd. De bouw start mei 2010 en zal naar verwachting eind augustus worden afgerond.

Groene gevels zorgen volgens Rotterdam voor een lokale reductie van fijnstof, stikstof en omgevingslawaai. Daarnaast dragen ze bij aan een groene en aantrekkelijke leefomgeving. Bovendien werken groene gevels in de zomer verkoelend – de stralingswarmte is minder – en wordt bij de Westblaak garage het regenwater hergebruikt.

De groene gevel voor de parkeergarage Westblaak is de eerste pilot die in uitvoering gaat. In de toekomst volgen meerdere pilots zodat de effecten van groene gevels in beeld kunnen worden gebracht.

De parkeergarage Westblaak wordt daartoe voorzien van een korfstructuur van een lichtgewicht metalen gaasconstructie met wintergroene klimplanten (Hedera). De planten worden volautomatisch gevoed met het regenwater dat is gefilterd en opgeslagen in waterreservoirs onder de parkeergarage. Het Rotterdamse architectenburo Kühne & Co heeft de groene gevel van de parkeergarage Westblaak ontworpen.
Bron: http://www.verkeersnet.nl/2907/parkeergarage-krijgt-groene-gevel/


Na je dak kun je nu ook je gevel vergroenen.

De besparing aan stookkosten die zo'n groene gevel ongetwijfeld met zich meebrengt
 

 


Subsidie groene daken en groene gevels

Voor bedrijven en inwoners van Stadsdeel Zuid is een subsidie beschikbaar voor de aanleg van groene daken of gevels. Voor elk van de voormalige stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel is op dit moment nog een aparte verordening. De letterlijke tekst van de verordeningen vindt u via de link in de rechterkolom. Ook kunt u hiernaast het aanvraagformulier in PDF downloaden.

Mooi, mooi, mooi!
Een groen dak is mooi, maar ook als u niet op het groene dak uitkijkt, heeft het voordelen: het isoleert (zowel zomers als 's winters), buffert regenwater, vangt een niet te verwaarlozen hoeveelheid fijn stof af, is geluiddempend en heeft een gunstige invloed op de stadsfauna.

Voor wie?
De subsidieverordening is bedoeld voor bijna iedereen die een groen dak of gevel wil. Bewoners in de vorm van eigenaren, huurders en Verenigingen Van Eigenaren (VVE), van woningen, bijgebouwen en woonboten. Maar ook als u bijvoorbeeld woont boven een dichtbebouwde binnentuin en u liever uitkijkt over groen in plaats van een kaal dak (en het te beplanten dak van de benedenbuurman is) mag u deze subsidie aanvragen. Als u geen eigenaar bent, moet de eigenaar uiteraard wel toestemming geven.

Ook bedrijven en woningbouwverenigingen kunnen subsidie aanvragen. Het is voor bedrijven zelfs dubbel interessant, omdat ondernemers tevens gebruik kunnen maken van de landelijke MIA- en Vamil-regelingen. De MIA en Vamil zijn fiscale aftrekregelingen voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals vegetatiedaken.

U ontvangt 50% van de kosten retour, tot een maximum van € 50,- per m2. Het dak moet minimaal 6 m2 groot zijn, en het maximum dat per dak wordt gesubsidieerd is 100 m2. Heeft u een groter dak, of wilt u met alle buren samen een heel blok vergroenen? De centrale stad subsidieert daken vanaf 40 m2.

Subsidie voor daken én gevels
Bij extensieve groene daken beperkt de begroeiing zich tot laagblijvende (vet)planten, mossen en kruiden. De belasting voor het dak varieert van 20 tot 200 kg per vierkante meter, waardoor ze niet altijd een aangepaste dakconstructie vergen en ook op bestaande gebouwen en woonboten aangebracht kunnen worden. Ze hebben geen gebruiksfunctie en zijn alleen voor onderhoud toegankelijk. De planten worden natuurlijk niet direct aangelegd op de bestaande dakbedekking: een groen dak bestaat kort gezegd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, voedingsbodem en dan de plantjes.

Intensieve groene daken zijn – in de meest uitgebreide vorm – vergelijkbaar met tuinen op grond. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit grassen met daarnaast ook kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Naast de begroeiing kunnen ook paden, terrassen en eventueel zelfs een vijver aanwezig zijn. Zowel qua uitzicht, gebruik als onderhoud zijn deze groene daken min of meer vergelijkbaar met gewone tuinen. Een dergelijk dak weegt al gauw meer dan 300 kg per vierkante meter en vergt bij de bestaande bouw een aangepaste dragende constructie en hoge investeringen. Bij (licht) intensieve groene daken vragen wij daarom bij de subsidieaanvraag een constructieberekening. Hieruit blijkt dat het dak de tuin daadwerkelijk kan dragen.

Groene gevels
Nieuw is dat ook groene gevels worden gesubsidieerd. Hiermee bedoelen we niet de klimop tegen een wand, alhoewel dat ook heel mooi is. Groene gevels wortelen niet in de grond, maar in een constructie voor de gevel. Deze moet wel zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Let wel: het zal van de bouwstijl, locatie en woning afhangen of een bouwvergunning hiervoor door de welstand wordt goedgekeurd.

De parkeergarage aan de Westblaak krijgt de grootste groene gevel van Europa. Dat heeft de gemeente maandag bekend gemaakt.

In totaal zal het gebouw worden voorzien van zo'n 5000 vierkante meter aan klimplanten. De groene gevel moet zorgen voor een betere afvang van regenwater en zal ook een CO2-zuiverende werking hebben.

Rotterdam wil de komende tijd meer groene daken en groene gevels gaan bouwen in de stad. De parkeergarage is een pilot en de bouw ervan zal starten in mei.

Een subsidie voor groene gevels zou een stimulans zijn voor inwoners en bedrijven van Rotterdam

Grootste groene gevel van Europa

Aan de Rotterdamse parkeergarage Westblaak wordt een ‘groene’ gevel van 5.000 vierkante meter gerealiseerd. Volgens het Rotterdam Climate Initiative is dit de grootste groene gevel van Europa. Na de zomer moet de aanleg zijn afgerond.

Rotterdam stimuleert momenteel via subsidies al de aanleg van groene daken. Met de financiering van de Westblaak-pilot voor groene gevels hoopt Rotterdam een nieuwe ‘groene weg’ in te slaan. “Groene gevels zorgen voor een lokale reductie van fijnstof, stikstof en omgevingslawaai”, zegt wethouder Lucas Bolsius van Buitenruimte.


parkeergarage van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond krijgt groene gevel
Termond ziet verschillende voordelen aan groene gevels. Het is goedkoop en duurzaam. “Bovendien kan het altijd nog worden verbrand (biomassa!) of worden hergebruikt.” Maar Termond vindt het ook gewoon mooi: “In Helmond is het een prachtig gezicht om van binnen door het fi lter van de boomstammen en het groen naar buiten te kijken. Het licht wordt gefi lterd en verzacht het contrast tussen binnen en buiten.

Groen Verder - een on-line magazine

Subsidie woningisolatie

Subsidie vloerisolatie.

Subsidie gevelisolatie.

Subsidie dakisolatie

Subsidie groene daken